בין לקוחותינו

המשרד לשירותים חברתיים
משרד החינוך
משרד הביטחון
עמותת חרוב
מרכז הישגים
משטרת ישראל
קופת הקהל
ויצו
מכון ערוגות
עיריית חיפה
עיריית קריית מוצקין
עיריית קריית ים
עיריית קריית ביאליק
עיריית עכו
מ.א. רכסים
מ.א. זבולון
עליית הנוער
מפעל להכשרת ילדי ישראל
מכללת עמק יזרעאל